doel

Het doel van de instelling


Het doel van Stichting Aeracura is het ondersteunen van levensverlengend en levensherstellend wetenschappelijk onderzoek. Tevens zal onderzoek ondersteund worden van aanverwante onderzoeksgebieden waarvan de verwachting bestaat dat de resultaten uiteindelijk toegepast kunnen worden in de twee hoofdgebieden. In de praktijk betekent dit dat met name onderzoeksprojecten op het gebied van preventieve en regeneratieve geneeskunde, levensverlenging, cryobiologie, cryogenics en cryonics zullen worden ondersteund.
Alle inkomsten van de stichting zullen maximaal ingezet worden om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. De benodigde kosten voor de organisatie zullen tot een absoluut minimum beperkt worden. Stichting Aeracura beoogt door de Belastingdienst erkend te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), om maximaal te kunnen profiteren van de belastingvoordelen.