werkzaamheden

Werkzaamheden van de instelling


Primair zal Stichting Aeracura gelden werven om wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door derde partijen te ondersteunen. Door onderzoekers of instellingen ingediende aanvragen zullen beoordeeld worden kwaliteit van de onderzoekopzet, de kans op positieve onderzoeksresultaten, de kennis en ervaring van de aanvrager en op relevantie voor de door de stichting aangewezen onderzoeksgebieden. Afhankelijk van de ingediende aanvragen en de beschikbare fondsen zal aan één of meer onderzoeken prioriteit gegeven worden.
Naast financiering van aanvragen van derde partijen heeft de stichting de mogelijkheid om zelf onderzoek te initiëren, als zij, gezien de kwantiteit en kwaliteit van de aangeboden onderzoeksprojecten, van mening is dat een bepaalde onderwerp niet voldoende aandacht krijgt. Het onderzoek zal in dit geval bij voorkeur uitgevoerd worden door een gespecialiseerde instelling met de benodigde expertise, waarbij de stichting primair een faciliterende rol op zich zal nemen. Indien noodzakelijk kan zij ook zelf zorg dragen voor de uitvoering van het onderzoek.

Op dit moment worden de volgende onderzoeken ondersteund: