financiŽn
beleggingsbeleid
administratie
finaciŽle verantwoording

FinanciŽn


De stichting doneert haar financiŽle middelen nagenoeg volledig aan een onderzoeksprojecten. De kosten van de organisatie zijn nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor web-hosting, kosten Kamer van Koophandel, bank kosten etc. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding, en er worden geen betaalde medewerkers aangesteld.

Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de stichting gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag wordt voorbereid door de penningmeester en zal goedgekeurd worden door het bestuur. Het verslag zal jaarlijks vůůr 1 juni verschijnen.