beleggingsbeleid
administratie
finaciŽle verantwoording

Beleggingsbeleid


Het beschikbare vermogen blijft beperkt tot het vermogen dat nodig is voor de continuÔteit van de stichting. Omdat naar verwachting een deel van de giften in de vorm van stamvermogen zal zijn, kan het totale vermogen duidelijk groter zijn dan het beschikbare vermogen. Het direct beschikbare vermogen wordt conservatief belegd, om een minimaal beleggingsrisico te lopen. Het stamvermogen wordt zodanig belegd dat op de lange termijn het grootste rendement wordt behaald, rekening houdend met de richtlijnen zoals vastgelegd in de desbetreffende giften. Op deze wijze wordt enerzijds de continuÔteit van de stichting, en anderzijds de potentieel beschikbare gelden gemaximaliseerd.