fondsenwerving

Fondsenwerving


De activiteiten van de stichting worden volledig gefinancierd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. De stichting werkt met particulieren en bedrijven die incidenteel of periodiek een bijdrage kunnen leveren.
Communicatie wordt gezien als een belangrijk middel om dit doel te bewerkstelligen. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken is van groot belang. De communicatie is er opgericht om enerzijds contacten naar nieuwe donateurs en sponsoren te leggen, anderzijds om de bestaande contacten te voorzien van actuele informatie over de activiteiten van de stichting. Door het publiek voor te lichten over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zal interesse gewekt en vastgehouden worden, en het belang van verder onderzoek benadrukt kunnen worden. De stap naar een donatie zal daardoor kleiner worden. Aanverwante initiatieven zullen opgestart worden om een grotere doelgroep te bereiken, zoals crowdfunding. Naast gebruik van brede communicatiemiddelen zullen potentieel geÔnteresseerde donateurs op individuele basis benaderd worden.
Om de overheadkosten tot een absoluut minimum beperken zal geen fysiek foldermateriaal worden ontwikkeld. Communicatie zal grotendeels digitaal geschieden. De informatieve website www.aeracura.org is een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs en (potentiŽle) vrijwilligers. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
De verwachting is dat het doel van de stichting, onderzoek naar levensverlenging en levensherstelling, nog geruime tijd actueel zal zijn. Om onderzoek op lange termijn te kunnen ondersteunen zal gestimuleerd worden dat giften in de vorm van een stamvermogen ter beschikking worden gesteld. De ter beschikking gestelde gelden zullen op deze wijze een continue bron van inkomsten genereren voor de stichting.